Actualiteiten

Recordaantal ondernemingen in Nederland

Maandag 17 juli 2017
moeite

Bron: KvK

Het aantal ondernemingen in Nederland bereikt op 1 juli het recordaantal van 1.780.924. Een toename in het afgelopen halfjaar van 1.9%. De groei van dit aantal wordt sterk beïloed doordat 3% minder ondernemingen in het afgelopen halfjaar hun bedrijf beëdigden dan in het eerste halfjaar van 2016: het aantal stoppers daalt van 63.307 in 2016 naar 61.299 in 2017. Het aantal starters is in het eerste halfjaar van 2017 lager dan een jaar eerder: het daalt met 1% van 96.729 in 2016 naar 95.473 in 2017. Het aantal faillietverklaringen is in het afgelopen halfjaar 21% lager dan in het eerste halfjaar van 2016. Dit staat in de KvK Bedrijvendynamiek over het eerste halfjaar van 2017.

In het eerste halfjaar van 2017 neemt het totaal aantal zzp-ers toe met 20.435 (+2,3%) tot 903.129 ondernemingen. Het aantal parttime zelfstandigen groeit in het eerste halfjaar van 2017 met 8.007 (+3,7%) naar 227.086 bedrijven. Het mkb blijft in het eerste halfjaar van 2017 vrijwel gelijk op circa 440.000 ondernemingen.

Aantrekken bouw en huizenmarkt zichtbaar in groei van het aantal bedrijven
Het aantal starters in de sector bouw in 2017 is 9.726. Dat is 8% meer dan in het eerste halfjaar van 2016. Vooral in de volgende activiteiten is de groei sterk: ‘het slopen van bouwwerken’ (+76% naar 153 startende bedrijven), ‘vlechten van betonstaal’ (+44% naar 115 startende bedrijven) en ‘algemene burgerlijke en utiliteitsbouw’ (+6% naar 4.314 startende ondernemingen). Het aantal stoppers in de bouw in 2017 (5.836) is vrijwel gelijk aan het aantal van het eerste halfjaar van 2016 (5.862). Het aantal bedrijven in de bouw is sinds 2014 met 13% toegenomen, van 160.630 naar 181.414 per 1 juli 2017. Het aantal zzp-ers in de bouw nam in deze periode met 21% toe van 101.386 in 2014 naar 122.195 nu. In het afgelopen halfjaar starten 11% meer zzp-ers dan in de eerste helft van 2016. In de sector financiële instellingen neemt het aantal starters in het eerste halfjaar met 9% toe van 622 in 2016 naar 677 in 2017. Ze kiezen vooral voor de hoofdactiviteiten 'vermogensbeheer' (+82%) en 'hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.' (+31%). Binnen deze sector is het aantal stoppers afgenomen van 874 in de eerste helft van 2016 naar 817 in 2017. In het totaalaantal bedrijven zien we echter een stabilisatie. Het aantal bedrijven is van 32.562 op 1-7-2016 marginaal toegenomen naar 32.586 op 1-7-2017 (+0%).

Naast de toename van de bouwbedrijven groeit het aantal bedrijven in de sectoren Overig (+8%) en Gezondheid (+6%) sterk in de periode tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017. In de sector ‘Overig’ wordt de groei met name veroorzaakt door de activiteiten ‘overig, sport en recreatieonderwijs’ (+16%) en ‘studiebegeleiding’ (+13%). Binnen de sector Gezondheid is een groei bij de activiteiten: ‘thuiszorg’ (+9%) en ‘kinderopvang’ (+6%).

Faillietverklaringen
Het aantal faillietverklaringen is in de eerste helft van 2017 21% lager dan in het eerste halfjaar van 2016: het daalde van 2.122 naar 1.682. De sterkste daler in absolute aantallen is de detailhandel: van 342 faillietverklaringen in het eerste halfjaar van 2016 naar 222 in 2017. Het aantal nevenvestigingen (filialen), dat getroffen wordt door de faillietverklaring van de hoofdvestiging, daalt van 1.374 in het eerste halfjaar van 2016 naar 366 in het eerste halfjaar van 2017. Dit is een daling van 73% ten opzichte van het eerste halfjaar 2016. De afname zit met name in de detailhandel (van 1.114 naar 278), Gezondheid (van 72 naar 3) en Horeca (van 118 naar 13). In Oost-Europa kreeg 86 procent van de bedrijven het afgelopen jaar te maken met uitblijvende betalingen door binnenlandse handelspartners. Voor bijna zes op de tien bedrijven was dit het gevolg van liquiditeitsproblemen van klanten. Dat is veel meer dan bij ondernemingen in West-Europa (52 procent). Vooral ondernemers in Hongarije (78 procent) zijn geconfronteerd met wanbetaling door liquiditeitsproblemen van klanten. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer Oost-Europa (PDF, Engelstalig) van kredietverzekeraar Atradius.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 45 procent van de gemiddelde totale waarde van binnenlandse zakelijke facturen na de vervaldatum niet betaald was. In West-Europa is dit lager (42 procent). Gemiddeld zijn één op de tien binnenlandse facturen niet op tijd betaald en is é procent afgeschreven als niet-invorderbaar.

Turkije hardst geraakt
In Turkije had 61 procent van de bedrijven met achterstallige betalingen te maken en twintig procent met wanbetalingen. Twee procent was hiervan oninbaar. Dit komt ook tot uitdrukking in het DSO-cijfer van het land, dat gemiddeld 73 dagen bedroeg, veel hoger dan in heel Oost-Europa (61 dagen).

Verslechtering betalingsmoraal
Een groeiende groep Oost-Europese bedrijven verwacht in de komende twaalf maanden een verslechtering van de betalingsmoraal van hun handelspartners. Opvallend is dat meer ondernemers "ruim een kwart" verslechtering verwachten, in plaats van verbetering (zestien procent). Om hun debiteurenportefeuille te beschermen tegen het risico van wanbetaling, is 53 procent van de bedrijven in Oost-Europa van plan dit jaar bestaande maatregelen op het gebied van creditmanagement te handhaven. Zelfs de Brexit, het toenemende protectionisme in de Verenigde Staten en een groeivertraging in China zijn geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

"De groeivooruitzichten in sommige regio's lijken positiever dan voorheen, maar risico's kunnen nog steeds niet worden uitgesloten. Zo brengt de politieke onzekerheid in de eurozone op de middellange termijn onzekerheid met zich mee over de groeivooruitzichten in de regio. Daarnaast is sprake van een groeivertraging van de Chinese economie: van 6,7 procent vorig jaar naar 6,5 procent dit jaar. In Oost-Europa blijven onder meer de negatieve gevolgen van sancties op productiviteit en investeringen doorwerken op de groei in Rusland", vertelt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius N.V. "De nauwe handelsbetrekkingen tussen verschillende regio's in de wereld betekenen dat een slechter economisch klimaat ook negatieve effecten op andere markten kan hebben. Met mogelijk wereldwijd meer faillissementen tot gevolg. Daarom is een sterke focus op creditmanagement cruciaal om de levensvatbaarheid van bedrijven te waarborgen."

Meer actualiteiten

Alle actualiteiten »