Actualiteiten

Kamervragen SP over wettelijke regeling bankbeslag

Donderdag 5 oktober 2017
moeite

Jasper van Dijk (SP) heeft Kamervragen gesteld over de rechterlijke uitspraak dat een schuldeiser een rekening niet volledig mag plukken. In de tweede vraag wordt de quote van de voorzitter van de KBvG, Wilbert van de Donk, aangehaald: 'zolang er geen wettelijke regeling is voor het bankbeslag blijft de onduidelijkheid bestaanÂ’. Ook vraagt het Kamerlid waarom het wetsvoorstel Modernisering beslagverbod roerende zaken niet naar de Kamer is gestuurd en of de minister bereid is dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Een zeer terechte vraag die de KBvG ook bezig houdt: dat wetsvoorstel is immers gebaseerd op het KBvG preadvies uit 2012 (!!).

Voor de volledigheid verwijzen wij naar een bericht in het NvdW van vorige week: daarin gaf de KBvG al aan dat inzicht voor gerechtsdeurwaarders in de feitelijke vermogenspositie van de schuldenaar onontbeerlijk is om te borgen dat het bestaansminimum beschikbaar blijft voor de debiteur, ook bij bankbeslag.

Meer actualiteiten

Alle actualiteiten »