Actualiteiten

Verhuurder aansprakelijk voor energieschade bij hennepkweek door huurder

Donderdag 12 oktober 2017
moeite

Gemeenten kunnen verhuurders van vastgoed een boete geven indien hun huurders hennep telen. Ook kan de burgemeester de verhuurde percelen voor een aantal maanden sluiten. De Raad van State heeft meermalen bepaald dat op verhuurders een verplichting rust om toezicht op het gehuurde te houden.

De kantonrechter in Roermond heeft in een uitspraak van 1 maart 2017 ook een duit in het zakje gedaan: ECLI:NL:RBLIM:2017:1873. In deze kwestie heeft een verhuurder al lange tijd een aantal bedrijfsruimten leegstaan. Hij sluit met de energieleverancier een zogenaamd leegstandscontract: energie wordt geleverd tegen een laag voorschot en het contract kan op korte termijn worden opgezegd als de ruimten opnieuw worden verhuurd.

Uiteindelijk wordt een huurder gevonden voor é van de bedrijfsruimten. De verhuurder bedingt dat deze huurder zelf een energiecontract afsluit. Hij vergeet echter het leegstandscontract op te zeggen. Een maand later ontdekt de verhuurder dat de huurder geen zelfstandig energiecontract heeft afgesloten en hij beëdigt snel het leegstandscontract met de energieleverancier. Dan blijkt dat de huurder in de tussentijd een hennepkwekerij in het gehuurde heeft geëloiteerd en illegaal stroom heeft afgetapt. De huurder is gevlogen, althans biedt geen verhaal, en de energieleverancier spreekt de verhuurder aan.

De kantonrechter in Roermond meent dat de verhuurder dient op te draaien voor de schade van de energieleverancier. Hij stelt (in lijn met de rechtspraak van de Raad van State) dat de verhuurder het door hem verhuurde pand had moeten bezoeken en controleren. Nu dat niet is gebeurd, wordt de verhuurder schadeplichtig geacht.

Meer actualiteiten

Alle actualiteiten »