In  verband met pinksteren zijn wij maandag  20 mei a.s. gesloten

Dinsdag 21 mei staan wij graag weer voor u klaar.

Disclaimer

Algemeen

1. Het onderstaande is van toepassing op deze website van Bazuin & Partners. Door de webpagina’s op deze site te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

2. U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent, of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

3. Bazuin & Partners betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen ,onderhouden en verspreiden van (de informatie op) deze website. Bazuin & Partners kan echter niet in staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

4. Bazuin & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website dan wel de informatie van derden die via hyperlinks op deze website geraadpleegd kan worden

5. Bazuin & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten en aangeboden of verwezen content. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd en/of beëindigd.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

6. Het auteursrecht op deze website berust bij Bazuin & Partners, dan wel de derden die met toestemming deze content ter beschikking hebben gesteld van Bazuin & Partners. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Bazuin & Partners en/of deze derden en is niet toegestaan.

7. De verveelvoudiging, verspreiding, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaarmaking van de getoonde content of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bazuin & Partners.

Heeft u advies nodig?
Of heeft u een vraag?

Neem telefonisch contact met ons op:

010-4332488

Of stuur ons een bericht per email op post@bazuin.nl
of via het contactformulier.

  • Door dit nummer in te vullen kunnen wij u sneller van dienst zijn.