Woningcorporaties

In de dagelijkse praktijk zien we steeds meer dat de wijze van uitwinnen van huurvorderingen niet enkel wordt bepaald door de visie van de woningcorporatie en de deurwaarder. Vooral bij huurincasso bepalen wet- en regelgeving, afspraken met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties voor een steeds groter deel de bandbreedte voor de uitwinning.

De woningcorporatie balanceert hierdoor voortdurend tussen financiële belangen en sociale doelstellingen en wordt geconfronteerd met de volgende vragen:

– Hoe dringen wij huurachterstand en (juridische) kosten zoveel mogelijk terug?

– Op welke manier kunnen wij een ontruiming voorkomen?

– Hoe voorkomen wij dat kwetsbare doelgroepen verder in de problemen komen?

Wij bieden u het antwoord op deze vragen. Door onze gespecialiseerde dienstverlening voor woningcorporaties kennen wij de invloed van eerdergenoemde externe factoren en kunnen u een op maat gesneden incassotraject bieden dat rekening houdt met uw belangen en doelstellingen en daarbij de (financiële) positie van uw huurder niet uit het oog verliest.

Van kleine woningcorporaties met minder dan 750 VHE in landelijk gebied tot grote stadscorporaties met meer dan 35.000 VHE: vele woningcorporaties stellen hun vertrouwen in onze dienstverlening in de breedste zin van het woord, die verder gaat dan alleen de voor de hand liggende incasso van hun (huur)vorderingen.

Wij beschikken tenslotte over een landelijke dekking en bieden onze dienstverlening daarom in heel Nederland aan.

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact op met een van onderstaande specialisten, zij voorzien u graag van advies.

Raphael Muller

Specialist Vastgoed

Sinds 1998 in dienst bij Bazuin & Partners en jarenlang als Teamleider Vastgoed dagelijks bezig geweest met het incasseren van vastgoedvorderingen. In zijn huidige functie als Specialist Vastgoed zet hij zijn opgedane kennis nu in om sociale huisvesters, leegstandbeheerders, commerciële vastgoedpartijen en VvE-beheerders te adviseren.

Clemens van Veen

Manager Operations / toegevoegd-gerechtsdeurwaarder

Sinds 1998 in dienst bij Bazuin & Partners en via de lange weg:(incassomedewerker, juridische afdeling), uiteindelijk operationeel eindverantwoordelijk geworden. Door deze lange weg ken ik de organisatie tot in finesses en dit helpt om onze relaties maximaal te bedienen. Om de materie te doorgronden en mijn kennis up-to-date te houden, ben ik sinds enkele jaren zelf toegevoegd-gerechtsdeurwaarder.

Heeft u advies nodig?
Of heeft u een vraag?

Neem telefonisch contact met ons op:

010-4332488

Of stuur ons een bericht per email op post@bazuin.nl
of via het contactformulier.