In  verband met pinksteren zijn wij maandag  20 mei a.s. gesloten

Dinsdag 21 mei staan wij graag weer voor u klaar.

Proces-verbaal van constatering

Het proces-verbaal van constatering dient ter vastlegging van feiten om in een vroegtijdig stadium bewijs vast te leggen ter voorkoming van geschillen of ter ondersteuning van een (gerechtelijke) procedure.
Een van onze deurwaarders schetst de feitelijke omstandigheden van een situatie op een bepaald tijdstip, zonder daarbij enig standpunt in te nemen over de oorzaken en/of gevolgen. In de rechtspraktijk wordt de bewijskracht van een proces-verbaal van constatering als bijzonder sterk ervaren. Met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis is vereist. Enkele voorbeelden waarbij deze dienstverlening bij uitstek geschikt is:

– de vaststelling of er aan een vonnis is voldaan;
– de vaststelling van huurschade;
– de vaststelling dat een woning (niet) wordt bewoond;
– de vaststelling van bepaalde uitlatingen op internet;
– de vaststelling dat goederen zich op een bepaalde plaats bevinden.

Heeft u advies nodig?
Of heeft u een vraag?

Neem telefonisch contact met ons op:

010-4332488

Of stuur ons een bericht per email op post@bazuin.nl
of via het contactformulier.

  • Door dit nummer in te vullen kunnen wij u sneller van dienst zijn.