In  verband met pinksteren zijn wij maandag  20 mei a.s. gesloten

Dinsdag 21 mei staan wij graag weer voor u klaar.

Schuldbewaking

Het kan helaas gebeuren, dat uw vordering niet direct (volledig) geïncasseerd kan worden. Uiteraard hoeft u dan niet het bijltje erbij neer te gooien. Wij staan u ook op de langere termijn graag bij door u de mogelijkheid te bieden om zo’n vordering op te laten nemen in onze schuldbewaking.

Schuldbewaking is bedoeld om vorderingen waarin op korte termijn geen zicht op verhaal is te blijven monitoren om deze (hopelijk) op langere termijn alsnog te incasseren. Hiermee voorkomt u dat de vordering in de vergetelheid raakt, want wij controleren periodiek of er voor u gunstige ontwikkelingen zijn te bespeuren omtrent de verhaalbaarheid van uw vordering op uw debiteur. Als in het bewakingstraject een bron van inkomsten of een nieuwe adres aan het licht komt, dan zetten wij namens u het executietraject wederom in gang. De kosten voor deze dienstverlening worden berekend op basis van no cure – no pay. Voordat u een dossier in de schuldbewaking plaatst, rekenen wij met u de reeds verrichte werkzaamheden af en vanaf dat moment nemen wij het verdere kostenrisico volledig van u over. Het kostenrisico van alle toekomstige werkzaamheden zijn derhalve voor ons! Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de op deze dossiers ontvangen betalingen in eerste plaats in mindering worden gebracht op de door of namens ons gemaakte kosten. Over het batig saldo (ontvangsten minus kosten) wordt een incassoprovisie berekend.

Heeft u advies nodig?
Of heeft u een vraag?

Neem telefonisch contact met ons op:

010-4332488

Of stuur ons een bericht per email op post@bazuin.nl
of via het contactformulier.

  • Door dit nummer in te vullen kunnen wij u sneller van dienst zijn.